Life coaching

Az élet fordulópontjaira való felkészüléshez, a különböző szerepek és színterek egyensúlyának megteremtéséhez, a változásra való sikeres felkészüléshez nyújt támogatást a life coaching. Hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, a személyes sikerek eléréséhez.

6-10 találkozásra tervezünk, ezek a közel 60 perces irányított beszélgetések során nemcsak önismerete fejlődik, de megismerheti saját erőforrásait, megfogalmazza céljait, az ezekhez fűződő érzelmi és gondolati megközelítéseit, felismeri mindazokat a tényezőket, melyek nehezítik vagy éppen segítik a személyes életútján. A coaching során a jövőre fókuszálunk, a múltbéli eseményeket csak ennek érdekében és mértékében tárgyaljuk. A kérdések mellett, a készségfejlesztő eszközök, az önismeretet segítő módszerek, feladatok és az értő figyelem támogatja az ügyfelet abban, hogy a saját megoldásokat megtalálja és megtegye a szükséges lépéseket a célja felé. A változás-változtatás elkerülhetetlen, hiszen ahogyan a körülöttünk lévő világ, mi is változunk, alakulunk. A coaching segít felkészülni az élet nagy fordulópontjaira, megalapozott, jó vagy legalábbis elég jó döntéseket hozni, egyensúlyt teremteni az életében.


Team coaching
A coaching a csapatra, mint sajátos kisközösségre fókuszál, ahol az egyéni és csapatérdekek mellett a tágabb munkahely hosszú távú érdekei is figyelembe veendők. A sikeres együttműködés és csapatszintű hatékonyság mögött a csapattagok sokszínűsége áll, e diverzitás megjelenik a motivációkban, szerepvállalásokban, egyéni teljesítményekben.
A team coaching célja, hogy tanulás és feltárás révén növekedést generáljon a csapatban, hozzásegítse a résztvevőket, hogy egyéni elkötelezettségük, érdekeik és céljaik elfogadása mellett egy szervezeti, magasabb szintű sikert érjenek el. Ez a fajta ko-kreáció, vagyis közös új-alkotás jelenti a team coaching értelmét és célját. Ahogyan az erdő is több mint csupán az egyes fák összessége, ahhoz, hogy megértsük teljességében a működését, ismernünk kell a geológiát – milyen földben élnek a fák – milyen az éghajlat, milyen állapot és növények élnek még itt, és persze sok egyéb mellett az is fontos, hogyan működik az erdőgazdálkodás (ha van ilyen). 

A team coaching többek között az alábbi kérdésekre fókuszál (Peter Hawkins: Leadership team coaching in practice. 2015):
- hogyan teremti meg a csapat a működését, hozza létre a csapatszintű eredményeket, túl az egyéni teljesítményeken,
- hogyan tanul és fejlődik a csapat, teremti meg a hatékony és élvezetes együttműködést,
- hogyan hozza létre a csapat az együttgondolkodást, mely sokkal több, mint csak az egyéni gondolatok megosztása,
- hogy lesz a team érték a tagok és kapcsolataik számára.

 

A tréningekhez és egyéni, csoportos fejlesztésekhez alkalmazható kreatív eszköz segítik a célok meghatározását, összehangolását, a kölcsönös bizalom erősítését. Az egyéni és csoportmunka során fejlődik az önismeret, önbizalom, javul a munka-élet egyensúlya, csökken a kiégés, és a túlzott stressz okozta problémák, egészségkárosodások mértéke. A speciális fotók, semmi máshoz nem hasonlíthatóan inspirálnak és gondolatokat serkentenek a résztvevőkben, jelenhez hozzák a múltbéli történéseket, egy pillanat jelenik meg, mely segít, hogy elmerüljünk és tudatunk mélyére ássunk. Ahogyan interpretáljuk az adott képet, az teljesen egyéni, ahogyan azok az üzenetek, gondolatok, amelyek a kapcsolódó szavakhoz, történetekhez kötnek bennünket.


Tanácsadás – egészségtámogatás
Egyes egészség problémák esetében – pl. súlyproblémák, akut egészségkárosodás,  elakadás az életmódváltozásban, mozgásszervi problémák – szükség lehet szakorvosi vagy szakember által adott tanácsra, javaslatra. Az alapos orvosi vizsgálat, egyéb szakorvosi vizsgálta, laboratóriumi és műszeres vizsgálatok eredményeire alapozva konkrét gyógyszeres, nem-gyógyszeres javaslatokkal segítjük a páciensnél a betegség tüneteinek enyhülését, a súlyosbodás megelőzését, amennyiben lehetőség van rá a gyógyulás elérését. A pozitív változás azonban nemcsak a tanácson múlik, hanem sokkal inkább a páciens elkötelezettségén, együttműködésén és aktív szerepvállalásán. A gyógyulás, vagy javulás közösen megteremtett eredmény!


Tréning

A tréningek célja, hogy feladatok, játékok és szimulációs gyakorlatok segítségével fejlessze a készségeket, bátorítsa a résztvevőket a folyamatok mélyebb megértésében, segítse az egyéni és közös döntések előkészítését, az együttműködést a saját élmények, és mélyebb önmegismerés révén.
A tréningek egy adott célra fókuszálnak, ez lehet konfliktuskezelés, együttműködés, stratégia előkészítés-tervezés, kiégés megelőzés, stresszkezelés, toleranciafejlesztés, empátiafejlesztés stb.

A tréning létszámát, módszereit, eszköztárást, helyét és időkereteit a fókusza, vagyis a megcélzott probléma, vagy fejlesztési terület határozza meg. Tartalmának kialakítását mindig előkészítő folyamat alapozza meg, ahol a célok mellett a várható résztvevők elvárásai, igényei, lehetőségei valamint sajátosságai kerülnek górcső alá.